Jun 8, 2014

şiyir

sen benim yaramsın...
tuz basarım iyileş diye
sen de yanarsın,
ben de yanarım...